Jesteśmy Galerią doceniającą nie tylko piękno obrazów czy rzeźby, ale wszystkich działań wynikających z potrzeby tworzenia: muzyki, teatru, performance’u…

Od 20 lat sprawiamy, że przyjemność obcowania ze sztuką nie jest domeną wielkich miast, ale także takich jak Tomaszów. Naszą misją jest upowszechnianie kultury wysokiej, zapoznawanie odwiedzających z twórcami z regionu i całej Polski, promowanie niezwykłych osób i ich dorobku.

Uważamy, że sztuka powinna być dostępna dla wszystkich, każdy może uczestniczyć w wernisażach, a oglądanie wystaw jest bezpłatne.

W Galerii Sztuki Arkady występowali i wystawiali artyści z Polski i ze świata. Jesteśmy dumni, że Arkady mogły gościć między innymi:

Ryszarda Horowitza,

Andrzeja Mleczko,

Marka Karewicza,

Marcina Kydryńskiego (National Geographic),

Anitę Lipnicką i Johna Portera,

Jazz Band Ball Orchestra ,

Bogusława Meca,

Marię Fołtyn,

Zofię Komedową - Trzcińską,

Włodzimierza Nahornego,

Janusza Strobla,

Lorę Szafran,

Włodzimierza Pawlika

i wielu innych...

Galeria Sztuki Arkady współpracuje na co dzień z wieloma stowarzyszeniami i instytucjami.

W Arkadach odbywają się spotkania Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego, tomaszowskich kolekcjonerów, imprezy klubu seniora „Słoneczna Jedynka”. Mamy na swoim koncie także wystawy tomaszowskiego SAP-u, wystawy plenerowe uczniów Szkoły Plastycznej, współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną, Szkołą Muzyczną, spotkania literackie, muzyczne, filmowe… Tych inicjatyw jest o wiele więcej. Jak wiele jeszcze zdziałamy? Jak najwięcej.

Zapraszamy!